DİŞLİ İMALATI

Dişli Atölyemiz


Firmamız 1000 metrekare kapalı alanda kendi bünyesinde, özel dişli tezgahlarında, Düz dişli, Helisel dişli, Düz konik dişli, Spiral konik dişli (ayna Mahruti) ve Sonsuz vida imal edilmektedir, Mevcut üretim kapasitesini sürekli gelişen teknolojiyle yenileyerek üretimimizi daha kaliteli ve daha hızlı hale getirip, ürünleri en iyi kalitede, sıfır hata, en uygun fiyat ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almak ve müşterilerimiz ile uyum içerisinde çalışmaktadır.

 

DÜZ DİŞLİLER
Bu dişlilerin avantajları İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gürültülü çalışmaları ve dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamasıdır. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.

 

HELİS DİŞLİLER

Bunlarda düz dişliler gibi silindirik geometriye sahip dişlilerdir. Düz dişliden farkları dişlerin helisel olmasıdır. Bu dişlilerin en önemli avantajı aynı büyüklükteki düz dişliye nazaran daha yüksek değerlerde yük taşıyabilmeleri, daha sessiz ve daha yüksek hızlarda çalışabilmeleridir.

Helisel dişli çiftlerinde bir diş diğerinden ayrılmadan önce komşu diş diğer dişli ile temasa geçtiği için daha hassas ve daha sessiz çalışırlar. Bir helisel diş çiftinde dişlilerin biri sağ helis ise diğeri sol helis dişlidir. (Bkz Şekil 1) Bu dişlilerin en büyük dezavantajı ise şaft ve yataklara eksenel yönde kuvvet iletmeleridir

 

DÜZ KONİK DİŞLİLER

Bunlar eksenleri birbiri ile herhangi bir açıda çakışan düz konik dişlilerdir. En sık karşılaşılan eksenler arası açısı 90 derece olan konik dişilerdir. Bu dişli çiftlerinin konik açıları uzantısı aynı noktada buluşacak şekilde dizayn edilirler. Dişlilerden biri değişeceği zaman mutlaka diğeri de değiştirilmelidir.

Düz konik dişliler 1000 rpm den düşük hızlarda, orta şiddette yüklerin olduğu, gürültünün fazla önemi olmadığı yerlerde kullanılırlar.

 

SPRİAL KONİK DİŞLİLER

Düz konik dişlilerden farkı dişlerin sprial formda olmasıdır. Sprial açısı dönme eksenine göre herhangi bir açıda olabildiği için aynı anda 2 veya daha fazla diş aynı zamanda birbirine dokunarak kuvveti iki veya daha fazla noktadan aktarabilir. Bunlar düz koniklere göre çok daha büyük kuvvetleri çok daha yüksek hızlarda aktarabilmektedirler. Eğer sprial konik ana dişlisi sağ helis diş ise piyonu sol helis diş olmalıdır Sprial konik dişli ekseni, ana dişli ekseninden geçecek şekilde konumlandırılır.

Sprial konik dişliler devri 1000 rpm in üzerinde olan, yüksek şiddette yüklerin aktarılacağı ve sessiz çalışması gereken yerlerde kullanılır. Eğer bu dişlilerde çevresel hız 40 m/sn den büyük olacaksa dişlerin mutlaka taşlanmış olmaları gerekmektedir

Otomobillerin difransiyelinde bulunan ve Ayna-Mahruti olarak bilinen dişliler sprial konik dişlilerdir.

 

SONSUZ VİDA–DİŞLİLER

Eksenleri çakışmayan dişlilerden en fazla kullanılanı Sonsuz vida–dişlilerdir. Bu dişliler titreşimsiz, sessiz, çok büyük indirgeme oranlarında ve çok yüksek hızlarda çalışabildiğinden özellikle redüktörlerde kullanılan başlıca dişli çeşididir.

Sonsuz vida-Dişli çiftinde sonsuz vida ekseni dişliye teğet konumda bulunur Bu dişli tipinin en büyük avantajlarından biri ise eğer adım açısı 5° den az ise bu dişlilerin kendinden kilitlemeli (self-locking) olarak çalışabilmeleridir. Yani dönme hareketi sonsuz vida üzerinden aktarılamayıp, fakat dişli üzerinden aktarılır ise sonsuz vida geri dönmez. Böylece bazı uygulamalarda fren kullanma ihtiyacı kalmaz (örnek : Motor çıkışında diş açısı 5° den az Sonsuz vida-dişli redüktörü bulunan ve yokuş yukarı tahrik edilmekte olan bir tekerlekli araç, motor durduktan sonra fren olmasa bile geriye doğru hareket etmez)Dişli İmalat ÜrünlerimizPars Redüktör markası bir Pars Maksan Makina Kuruluşudur...